Skip to content

Bản tin chính sách số 6 - Quý II/2012

Bản tin Chính sách số 6 (quý 2 năm 2012) tiếp tục phản ánh các vấn đề chính sách mới liên quan đến quản lý rừng và rừng đặc dụng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, bản tin cũng cập nhật các chính sách về môi trường và phát triển quan trọng khác được ban hành trong thời gian vừa qua.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ban tin chinh sach so 16 - Quy II/2012

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
  • Chinese
Short title (alternative/varying form of title) Bản tin chính sách số 6
Topics
  • Environment and natural resources policy and administration
  • Forest policy and administration
  • Forests and forestry
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
ISSN number 08667810
Publication place Việt Nam
Publication date 2012
Pagination 32
Date uploaded January 15, 2016, 10:49 (UTC)
Date modified March 29, 2016, 06:31 (UTC)