မြန်မာ့ပင်လယ်ရေပိုင်နက်ကန့်သတ်မှုများနှင့်ပင်လယ်ကျောက်ဆောင်ကြီးများ၏ဖြန့်ကျက်ထားမှု

ဤ shape file သည် မြန်မာ့ပင်လယ်ရေပိုင်နက်နှင့်ကမ်းရိုးတမ်းဧရိယာကိုပြသထားခြင်းဖြစ်သည်။ပင်လယ်ကျောက်ဆောင်ကြီးများသည် ပင်လယ်ရေပြင်အထက်အနည်းဆုံး ၁၀၀၀ မီတာမြင့်သော ကြီးမားသည့်ပင်လယ်မီးတောင်များဖြစ်ကြသည်။

Data Resources (3)

Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Additional Info

Field Value
အချက်အလက်အစု ခေါင်းစဉ်အမျိုးအစား
  • ဇီဝမျိုးကွဲများ
  • ပင်လယ်ရေပိုင်နက် နှင့် ကမ်းရိုးတန်း ဧရိယာ
ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကန့်အသတ်များ Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0). Free to (1) copy/distribute/transmit the work, (2) adapt the work, and (3) make commercial use of the work.
အချက်အလက်အစုကို ရည်ညွှန်းသောရက်စွဲ July 3, 2017
ဘူမိအမည်များ
  • မြန်မာ
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ အနောက်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် 91.6499938964844
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ အရှေ့ဘက် ကိုဩဒိနိတ် 95.1513900756836
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ တောင်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် 6.06306934356689
သတ်မှတ်ဧရိယာ၏ မြောက်ဘက် ကိုဩဒိနိတ် 14.7505702972412
နေရာဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းစနစ် WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
ဖြစ်စဉ် This dataset was downloaded from the Myanmar Marine Biodiversity Atlas Online http://marine.myanmarbiodiversity.org/
ရင်းမြစ်များ The original data is from Ocean Data Viewer developed by UN Environment World Conservation Monitoring Centre.The dataset was downloaded through the Myanmar Marine Biodiversity Atlas Online http://marine.myanmarbiodiversity.org/ The maps presented there detail Myanmar's physical marine environment, oceanography, marine habitats, biodiversity, and fisheries, in addition to important human influences that will play a role in shaping the country's marine environment. As the Marine Biodiversity Atlas is continuously developed, the various data layers will be made available to government departments and stakeholders through this online portal forming a living database.
တာဝန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း UN Environment World Conservation Monitoring Centre 219 Huntingdon Road Cambridge CB3 0DL Tel: +44 (0)1223 277314 Fax: +44 (0)1223 277136 marine@unep-wcmc.org
ခွင့်ပြုချက် Creative Commons Attribution
မူပိုင်ခွင့် To be determined
ပြင်ဆင်ချက် 1.0
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ August 31, 2017, 01:48 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ မေ 28, 2021, 02:01 (UTC)