Skip to content

2,555 datasets found

နိုင်ငံ: mm

Filter Results
 • Improved estimates of mangrove cover and change reveal catastrophic deforestation in Myanmar

  Mangroves are one of the world's most threatened ecosystems, and Myanmar is regarded as the current mangrove deforestation hotspot globally. This study demonstrates the...

 • မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်တာနက် ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုအခြေအနေ-၂၀၂၂ခုနှစ်အခြေအနေ

  ယနေ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်၌ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု အခံရဆုံး နိုင်ငံများထဲမှ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းယူပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုအညွှန...

 • “News is life and death to us”: Understanding media audiences in post-coup Myanmar

  The study found that the 2021 military coup has significantly altered the media environment of the country, causing audiences to change their habits and understandings of both...

 • အခင်းအကျင်းအပေါ်အကဲဆတ်သည့် သုတေသနနည်းလမ်းများ - သင်တန်းလက်စွဲ

  ဤသင်တန်းလက်စွဲသည်ခက်ခဲသည့်အခြေအနေများတွင်သုတေသနစီမံချက်များကို ချဉ်းကပ်ပြုလုပ်လိုသူ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းသုတေသီများအတွက် ၎င်းတို့အပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ သုတေသနတွင်ပါဝင်သူများအပေါ်တွင်ဖြစ်စ...

 • Freedom in the world: Myanmar country report

  Internet access is improving in Myanmar, as more users go online via smart phones connected to newly available and fast 4G services, despite access being comparatively...

 • UNICEF Myanmar 2023 situation reports: Humanitarian Action for Children

  The UNICEF situation report presents the main reporting tool to monitor UNICEF’s humanitarian response. They provide an update on the situation and needs of children in a...

 • ကလေးများအတွက် UNICEF ၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆောင်ရွက်ချက် - Myanmar Appeal_2023

  ကလေးများအတွက် UNICEF ၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာသည် ပဋိပက္ခများနှင့် သဘာဝဘေးဒဏ်ခံရသော ကလေးများအား ရေ၊ သန့်ရှင်းမှု၊ အာဟာရ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အကာအက...

 • လှည့်ဖြားသောလမ်းများ- မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျေးရွာနှစ်ရွာတွင် လုပ်ဆောင်နေသော ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာခြင်း

  This report outlines the findings from community-based research on gravel extraction and road building in two villages in Win Yay Township, Dooplaya District, which is situated...

 • LIFT နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀

  ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာဟာရ၊ ငွေကြေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဝင်ငွေကွဲပြားမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှတစ်ဆင့် ခံနိုင်ရည်အားတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ် LIFT က ဆက်လက်အာရုံစိုက်ခဲ့သည်...

 • မြန်မာ့စီးပွားရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု - မရေရာမှုများဆီသို့ ဦးတည်သွားလာခြင်း_ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်

  မြန်မာ့စီးပွားရေးသည် ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လတာအတွင်း မတည်ငြိမ်မှုဒဏ်ကို သိသိသာသာ ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ လူမှုဘဝများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအပေါ် ထိခိုက်စေပြီး ကာလကြာရှည်ဖြ...

 • မြန်မာ့စီးပွားရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု - ထိခိုက်လွယ်သော ပြန်လည်ထူထောင်ရေး - အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေနှင့် ‌ဖြေရှင်းရေး ယန္တရားများအပေါ် အဓိက အာရုံစိုက်ခြင်း

  ၂၀၂၂ ခုနှစ်၌ သိသာထင်ရှားသော မတည်ငြိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအခြေအနေများသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ပထမနှစ်ဝက်တွင် တည်ငြိမ်မှုလက္ခဏာများ ပြသခဲ့သည်။ သို့သော် အကြေ...

 • Casinos, cyber fraud and trafficking in persons for forced criminality in Southeast Asia

  This publication summarizes the online scams and fraud as well as trafficking in persons offences that are occurring in Southeast Asia are a perfect demonstration of...

 • Managing Water Scarcity in Asia and the Pacific - A Summary: Trends, Experiences and Recommendations for a Resilient Future

  In the Asia–Pacific region, water resources form the basis of agrarian prosperity and economic development. However, increasing water demand due to population growth, rapid...

 • Suitability mapping for integrated aquatic food production systems – Decision Support System User Guide

  The Integrated Aquatic Food Production Systems - Decision Support System (IAFP DSS) provides a standardised approach to suitability analysis, enabling decision makers and...

 • Gender, tenure and customary practices in forest landscapes_2023

  This report is based on 10 research projects carried out in 18 sites in seven countries: Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Nepal, Thailand and Viet Nam. Each study...

 • Mapping Knowledge and Gaps in Data, Transparency, and Capacity Building Practices in the Mekong Region

  USAID Mekong for the Future (MFF) commissioned the East-West Management Institute’s Open Development Initiative (ODI) to map the data ecosystem in Cambodia, Lao People’s...

 • မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျွန်းများ၏အမည်များ

  မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျွန်းများ၏အမည်များ (အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံများရှိ ကျွန်းများအပါအဝင်) နှင့်ပတ်သက်သည့် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အစု (Geospatial point dataset) ၌ လူသုံးများသည့် မြ...

 • ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်-မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများ

  ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ၊ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ အစရှိသည်တို့အပါအဝင် အစီရင်ခံစာအမျိုးမျိုးကို ထုတ်ဝေထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ အချက်အလက်အစုသည် ...

 • List of Languages with 2-digit codes (ISO 639-1)

  dataset တွင် မည်သည့်ဖော်ပြမှုမှ မပါရှပါ


 • Regional Experiences and Lessons on Contract Farming and Other Inclusive Agribusiness Models

  This report by the Cambodia Partnership for Sustainable Agriculture (CPSA) and Grow Asia provides a review of the literature regarding experiences of contract farming and other...

You can also access this registry using the API (see API Docs).