Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 2021၊ 11 ဇွန်
Created 2021၊ 14 မေ
ပုံစံ SHP
လိုင်စင် Creative Commons Attribution Share-Alike
အမည် OpenStreetMap geometry ကို အခြေခံထားသော၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိအာဏာပိုင်မဟုတ်သော [မြို့နယ်/ ခရိုင်/ ပြည်နယ်-တိုင်းဒေသကြီး] အုပ်ချုပ်ရေးနယ်နိမိတ်များ
အရင်းအမြစ်၏ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
  • ဗမာဘာသာစကား
ဖော်ပြချက်