ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများ

မြန်မာနိုင်ငံစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာမာလာမျိုးညွန့်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြချက်။

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများ

Additional Info

Field Value
စာတမ်းအမျိုးအစား Conference/workshop proceedings and presentations
စာရွက်စာတမ်း၏ ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
ခေါင်းစဉ်များ
  • စီးပွါးရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး
  • အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ
ပထဝီဧရိယာ (spatial range)
  • မြန်မာ
နယ်ပယ်
  • Yangon
မူပိုင်ခွင့် Unclear copyright
ရယူခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း အကန့်အသတ်များ

ရယူခြင်းနှင် အသုံးပြုခြင်း အကန့်အသတ်ကို မြန်မာနိုင်ငံစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာမာလာမျိုးညွန့်မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါရန်

ပြင်ဆင်ချက် 1.0
ခွင့်ပြုချက်

No license given

ဆက်သွယ်ရန်

မြန်မာနိုင်ငံစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာမာလာမျိုးညွန့်

Email: Dica@mptmail.net.mm Tel: +951658103

ရေးသားသူ (တစ်ဦးချင်း) မာလာမျိုးညွန့်
ထုတ်ဝေသည့်နေရာ Myanmar
ထုတ်ဝေသူ Directorate of Investment and Company Administration
ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ 2018
စာမျက်နှာခွဲ ၂၂
အဓိကစကားလုံးများ Investment in Myanmar
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ မေ 24, 2021, 05:18 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ မေ 24, 2021, 05:50 (UTC)