ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက်များ (Open Data)ရှိမဲခေါင်ဒေသအမျိုးသမီးများ

ကျား၊မတန်းတူမညီမျှမှုသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအမျိုးသမီးများ၏ဘဝကိုမီးမောင်းထိုးပြစေသည်။ဤတန်းတူမညီမျှမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းများတွင်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ကျား၊မတန်းတူမညီမျှမှု၏စနစ်ကျသောအရင်းအမြစ်များမှ အခြေခံကျသောဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖန်တီးရန် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ (Lao PDR) မြန်မာနှင့်ဗီယက်နမ် (အတူတကွ၊ CLMV) တို့တွင်ဒေတာများရယူနိုင်စွမ်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ကျား၊မ တန်းတူမညီမျှမှု၏သဘောသဘာဝမှာအမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့ဘ၀တွင်မတရားမှုများကိုအဘယ်ကြောင့်ကြုံတွေ့နေရသည်ကိုအတိအကျမဖော်ပြနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ဤအစီရင်ခံစာသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်သက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးရှိသောအတားအဆီးများနှင့်၎င်းတို့၏ဒေသအတွင်းရှိအချက်အလက်များ၏အသုံးပြုနိုင်ခွင့်ကို ၂၀၁၈နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အဓိကသုတေသနနှင့်စားပွဲတင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများမှ စူးစမ်းလေ့လာတင်ပြထားသည်။

Data Resources (5)

Data Resource Preview - Mekong Women in Open Data_full report

Additional Info

Field Value
စာတမ်းအမျိုးအစား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
စာရွက်စာတမ်း၏ ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
ခေါင်းစဉ်များ ကျား၊မ သဘော
ပထဝီဧရိယာ (spatial range)
  • ကမ္ဘောဒီးယား
  • လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ
  • မဲခေါင်
  • မြန်မာ
  • ဗီယက်နမ်
မူပိုင်ခွင့် Yes
ပြင်ဆင်ချက် 2
ခွင့်ပြုချက် Creative Commons Attribution Share-Alike
ဆက်သွယ်ရန်

Open Development Initiative: https://opendevelopmentmekong.net/

ပူးတွဲရေးသားသူ (တစ်ဦးချင်းစီ) Mia Chung and Pyrou Chung
ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ 2020
စာမျက်နှာခွဲ ၆၁
အဓိကစကားလုံးများ open data,mekong region
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ November 19, 2020, 02:04 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ June 24, 2021, 06:32 (UTC)