လယ်ယာမြေလွတ်လပ်ခွင့်- မြေယာပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့်လုံခြုံမှုကိုခိုင်မာစေရန် စိုက်ပျိုးမြေအသုံးပြုမှု၊ သီးနှံရွေးချယ်မှု၊ ထွန်ယက်မှုနှင့်လယ်ယာမြေဥပဒေကို အကြံပြုထားသောပြောင်းလဲမှုများ

တစ်ဦးတစ်ယောက်၏အခြေခံရွေးချယ်မှုအတိုင်း လယ်ယာမြေလွတ်လပ်ခွင့်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် မည်သည့် ကောက်ပဲသီးနှံကို စိုက်ပျိုးရမည်၊ မည်သည့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်ကို ထုတ်လုပ်ရမည်နှင့် မည်သည့်အချိန်တွင် ထွန်ယက်ရမည်တို့အား စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များစွာမှလွတ်လပ်စွာယူဆထားသော ရွေးချယ်မှု တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေတွင် အစိုးရမှသီးနှံရွေးချယ်မှု ၊ ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များနှင့် ထွန်ယက်နိုင်သည့် မြေများအပေါ် ကန့်သတ်ခြင်းသည်အသေးစားလုပ်ကိုင်သူများအတွက် မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီး ပေးသည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ် လယ်ယာမြေဥပဒေ၏အခန်း(၄)တွင် အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အခြားသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ထွန်ယက်ခြင်းတို့ကိုတားမြစ်ထားသည်။ အခန်း(၁၀)သည် အခြားသီးနှံများစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်အခန်း(၁)တွင်ဖော်ပြထားသော လယ်ယာမြေနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်သတ် ထားသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် သည် အလွန်ရှုပ်ထွေးသည့် မြေယာခွဲခြားမှုစနစ်နှင့် အတူမည်သည့် ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များကိုကျင့်သုံးနိုင်သည်တို့ကိုလည်းကန့်သတ်ထား၍ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့် အခြေခံ ငါးမွေးမြူရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အခက်အခဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤတားမြစ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အဘယ်အရာများရှိနေသည်ကိုပိုမိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက် ဤအစီရင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ်တွင် စိုက်ပျိုးမြေအသုံးပြုမှုလွတ်လပ်ခွင့် ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြသနာများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ရာသီဥတုပြောင်လဲမှုဆိုင်ရာပြသနာများကိုဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။ ထို့နောက်၎င်းသည် သီးနှံရွေးချယ်ခြင်း၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုလုံခြုံရေး အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် သီးနှံမျိုးစုံ၏ စိုက်ပျိုးရေးအကျိုးကျေးဇူးများအပြင် ဥပဒေရေးရာနှင့် ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပါအဝင် စီးပွားရေး ကိစ္စရပ်များတိုးတက်ရေးနှင့်သီးနှံရွေးချယ်ခြင်းအခွင့်အရေးတို့ကိုလေ့လာထားသည်။ တတိယအချက်မှာ ထွန်ယက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြင် ယဉ်ကျေးမှု ၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာပြသနာများပြန်လည်လေ့လာခဲ့ပြီး ထွန်ယက်ရန်ုအခွင့်အရေးအတွက် အခြေခံအချက်များကို ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကောက်ပဲသီးနှံများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ မည်သည့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လယ်ယာမြေများ ကို သိမ်းယူခြင်းသည် လယ်သမားများအတွက် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၏ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို အကျိုးရှိစေသည်ဟု ကောက်ချက်ချပြီး နောက်စာတမ်းသည် အကြံပြုထားသည့်လယ်ယာ မြေဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မြေယာငယ်များအသုံးချမှုအပေါ် ကန့်သတ်ချက်ပုံစံ(၇)မှ သက်သက်ရောက်မှုများ အားဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပြုချက်များအားပြင်ဆင်သည့်ဤဆွေးနွေးမှုသည် ၂၀၁၆ အမျိုးသားမြေအသုံးချမှု မူဝါဒ(NLUP) ၏ အစိတ်အပိုင်းများတွင် ကောက်ယူထားပြီး ကောက်ပဲသီးနှံရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ထွန်ယက်ခြင်းအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များအပြင် အမျိုးသမီးများနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာအသုံးပြုသုများ၏ အခွင့်အရေးကို သက်ရောက်သော အခြားလယ်ယာမြေဥပဒေ၏ အကြောင်းအရာများကိုအခြေခံသည်။ဤ အကြံပြုချက်များသည် ဥပဒေ၏အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် လယ်ယာမြေဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သော အလေ့အကျင့်များအားခြုံငုံသုံသပ်ခြင်းအားဖြင့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်များကိုပယ်ဖျက်ရန် အတွက် အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ နိဂုံးချုပ်ထားသည်။

Data Resources (1)

Data Resource Preview - လယ်ယာမြေလွတ်လပ်ခွင့်- မြေယာပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့်လုံခြုံမှုကိုခိုင်မာစေရန် စိုက်ပျိုးမြေအသုံးပြုမှု၊ သီးနှံရွေးချယ်မှု၊ ထွန်ယက်မှုနှင့်လယ်ယာမြေဥပဒေကို အကြံပြုထားသောပြောင်းလဲမှုများ

Additional Info

Field Value
စာတမ်းအမျိုးအစား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
စာရွက်စာတမ်း၏ ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
ခေါင်းစဉ်များ မြေယာ
ပထဝီဧရိယာ (spatial range)
  • မြန်မာ
မူပိုင်ခွင့် To be determined
ပြင်ဆင်ချက် 1.0
ခွင့်ပြုချက် Creative Commons Attribution
ရေးသားသူ (အဖွဲ့) USAID
ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ 2017
အဓိကစကားလုံးများ Freedom to Farm,Crop Selection,Fallows,Land Management,Land Tenure Security,Farmland Law,Agriculture Sector Development,General
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ November 6, 2018, 08:15 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ မေ 19, 2021, 06:54 (UTC)