မည်သည့်အရာကဟင်းသီးဟင်းရွက်တောင်သူလယ်သမားတို့အားချုပ်ကိုင်ထားသနည်း။ ပဋိပက္ခ၊အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဈေးကွက်အကဲဖြတ်မှုတို့သည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးကွက်ငယ်အစီစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်စေသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (LIFT)မှ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးကွက်လုပ်ငန်း အစီအစဉ်(MVMW) ကိုထောက်ပံ့ပေးထားပြီး အသေးစားဟင်းသီးဟင်းရွက် တောင်သူလယ်သမားများအတွက် ဝင်ငွေတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဈေးကွက်စနစ် ၏လုငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် အားလုံးပါဝင်မှု တို့ကိုမြှင့်တင် စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍(MVMW)သည်ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးနှင့် တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံး၏ တိုးတက်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေးစေရန်ကြိုးစားသည်။(MVMW) သည် လယ်ယာအဆင့်မှအမျိုးသားမူဝါဒအဆင့်အထိ လုပ်ဆောင်၍ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးကွက်ကို အားကောင်း စေပြီးပတ်ဝန်းကျင်၊ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုရှိဈေးကွက်နှင့် စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ မကြာခနဆိုသလို စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ သည်ပြသနာများနှင့် ဖြေရှင်းနည်းများ၊ အတိတ်ကအတွေ့အကြုံများ သို့မဟုတ် ဈေးကွက်ထဲသို့ လျှင်မြန်စွာစူးစမ်းမှုများအပေါ် မှီခိုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့"အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ"အပေါ် ပြောင်းရွှေ့မှီခိုနေရသည်။ ဈေးကွက်များ တွင် အလုပ်လုပ်သောအခါ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများသည် ၎င်းတို့အားသက်ရောက်မှုရှိသော ဆက်နွယ်မှုများ၊ အာဏာနှင့်နိုင်ငံရေးကိုနားမလည်သော "ဈေးကွက်လစ်လပ်မှု"တွင် ပုံဖော်နိုင်သည်။ MVMW သည် ဤကိစ္စကိုဖြေရှင်းရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ဤအစီအစဉ်သည် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဈေးကွက်စနစ်၏ ကွဲပြားခြားနားပြီး ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုနားလည်စေရန်နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို အသုံးပြု၍ ပဋိပက္ခအုပ်ချုပ်မှု နှင့် ဈေးကွက်အကဲဖြတ်ခြင်း(CGMA) ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။

Data Resources (1)

Data Resource Preview - မည်သည့်အရာကဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးသူတို့အားချုပ်ကိုင်ထားသနည်း။ ပဋိပက္ခ၊၊အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဈေးကွက်အကဲဖြတ်မှုတို့သည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးကွက်ငယ်အစီစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်စေသည်။

Additional Info

Field Value
စာတမ်းအမျိုးအစား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
စာရွက်စာတမ်း၏ ဘာသာစကား
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား
ခေါင်းစဉ်များ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
ပထဝီဧရိယာ (spatial range)
  • မြန်မာ
မူပိုင်ခွင့် To be determined
ပြင်ဆင်ချက် 1.0
ခွင့်ပြုချက် Creative Commons Attribution
ရေးသားသူ (အဖွဲ့) Mercy Corps
ပူးတွဲရေးသားသူ (အဖွဲ့) LIFT, Livelihoods and Food Security Trust Fund
ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ 2015
အဓိကစကားလုံးများ Farming,Agribusiness,Smallholder,Vegetables,Conflict,Agriculture Sector Development
တင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ November 30, 2018, 05:40 (UTC)
ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်ရက်စွဲ မေ 19, 2021, 06:54 (UTC)